Subscribe to our newsletter!

 

* indicates required

Google Plus

You are here

Home

Dragonfly Cymraeg

Croeso i Dragonfly!

Mae llyfrau Dragonfly yn anturiaethau brawychus, cyffrous, doniol a rhyfeddol. Maent wedi’u lleoli yng Nghymru (sef lleoliad Dragonfly hefyd) ac maent yn berffaith ar gyfer darllenwyr 7 i 9 mlwydd oed.
Caiff y gyfres ei lansio ym mis Mai 2014 gyda dwy stori wych:

Steve's Dreams: Steve and the Sabretooth Tiger gan Dan Anthony

Dragon Gold gan Shoo Rayner

Rydyn ni wrth ein boddau gyda nhw, a gobeithio y byddwch chithau hefyd.

Ac ym mis Medi:

Pete and the Five-a-Side Vampires gan Malachy Doyle

Ac ym mis Hydref:

Dottie Blanket and the Hilltop gan Wendy Meddour

Arthur and Me gan Sarah Todd Taylor

 

Beth am roi cynnig ar ein gêm newydd - Bubble Trouble?

Dewch i wneud llyfrnod Steve's Dreams