Subscribe to our newsletter!

 

* indicates required

Google Plus

You are here

Home » Dragonfly Cymraeg

Steve's Dreams: Steve and the Sabretooth Tiger

gan Dan Anthony
lluniau gan Huw Aaron

clawr papur £4.99
15 Mai 2014
 

Peidiwch â chael hunllefau – ewch i’r Llyfrgell!
 
‘My name’s Steve and where I live it can get scary. That trip to the dentist, for a start, not to mention Global Warming. And that thing in the freezer compartment at the supermarket...’
 
Mae’n wyliau’r haf, ond i Steve sy’n naw oed mae bywyd yn ei dref enedigol yn llawn o fygythiadau cudd. Mae ei fam yn ymddwyn yn rhyfedd, mae ei frawd bach yn boen, a pheidiwch â sôn am ei chwiorydd ... dim ond ci Steve, Groucho, sydd fel petai ar ei ochr ef.
 
Eto, mae Steve yn credu bod yn rhaid iddo amddiffyn ei deulu rhag byd peryglus ac anrhagweladwy, petai ond yn gwybod sut i wneud hynny.
 


Ond wedyn mae’r Llyfrgell Breuddwydion dirgel yn galw arno ac mae pethau yn dechrau mynd yn rhyfedd ddifrifol. Mae Steve yn canfod ei hun yn arwr annhebygol ar ymgyrch amhosibl i dwyllo teigrod ysgithrog sy’n bwyta pob math o gig – ac achub yr hil ddynol!

 

Dan Anthony

Mae Dan yn byw yn Sir Benfro ac yn ysgrifennu i blant ac oedolion.
Mae ei ddramâu radio wedi cael eu darlledu ar Radio 4, Radio 3 a Radio Wales, fe gynorthwyyodd S4C i ddatblygu’r gyfres lwyddiannus i blant Y Meees ac roedd yn sgriptiwr i gyfres Tracy Beaker ar CBBC.


O ganlyniad i’r profiad hwn magodd blwc i fod yn ddigon dewr i roi cynnig ar ysgrifennu llyfr ei hun, rhywbeth yr oedd ei athrawon ysgol wedi dweud wrtho na ddylai byth ei wneud. Cafodd ei lyfr cyntaf i blant, Rugby Zombies ei enwebu ar gyfer gwobr Tir na n-Og gan Gyngor Llyfrau Cymru ac ers hynny mae wedi cwblhau trioleg boblogaidd am y sombis rygbi. Mae Dan wedi ymweld â nifer o ysgolion i siarad am ei waith ac arweiniodd y daith sombis rygbi cofiadwy o amgylch Caerdydd yng Ngŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd y llynedd.


Llyfr cyntaf Dan i Firefly yw Steve's Dreams: Steve and the Sabretooth Tiger, i’w gyhoeddi ym mis Mai 2014. Dyma’r stori gyntaf i ymddangos am y bachgen naw oed o’r enw Steve a’i gi, Groucho, ac fe gawn ddilyn teithiau arwrol Steve o gwmpas ei dref enedigol, Oliphaunt Circle ac yn ôl mewn amser, lle mae’n ymladd helwyr pennau a theigrod mewn ymgais i achub yr hil ddynol!


Huw Aaron


Mae Huw Aaron yn gartwnydd a darlunydd sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae ei sgribliadau i’w gweld mewn nifer o lyfrau plant a stribedi comig ac mae’n cyfrannu’n rheolaidd i Private Eye, The Oldie a The Spectator.
Huw sy’n gwneud y lluniau i Steve’s Dreams gan Dan Anthony ar gyfer Firefly. Yn ddiweddar, mae hefyd wedi ysgrifennu a darlunio llyfr jôcs a phosau sef Llyfr Hwyl y Lolfa.