Subscribe to our newsletter!

 

* indicates required

Google Plus

You are here

Home » Dragonfly Cymraeg

Dragon Gold gan Shoo Rayner

Shoo Rayner

clawr papur £4.99
Mai 2014 


Dydi Harri byth yn ennill dim byd. Efallai y byddai ychydig o hud a lledrith yn helpu?


Mae Ryan yn ennill popeth yn yr ysgol, diolch i’w dad hynod gystadleuol. Byddai Harri wrth ei fodd yn gwybod sut deimlad yw ennill, dim ond unwaith, ond does dim gobaith y bydd hynny’n digwydd. Ond yna mae rhywun yn dod i siop ei fam. Rhywun sydd bron yn anweledig.


Beth fyddech chi’n ei wneud pe bai yna gystadleuaeth yn yr ysgol i wneud model o ddraig sy’n gallu hedfan – a bod gennych ddraig? Draig go-iawn sy’n gallu hedfan, yn anadlu tân ac yn hoffi siocled a draig nad oes gennych syniad beth fydd hi’n ei wneud nesaf.
A dydych chi ddim yn gallu dweud wrth neb...

 

 

Shoo Rayner


Dechreuodd Shoo ar ei yrfa fel darlunydd mewn sied mewn gardd ger Machynlleth. Mae wedi tynnu lluniau i Michael Morpurgo a Rose Impey, ond roedd golygyddion yn ei annog drwy’r amser i ysgrifennu. Sawl blwyddyn a dros 175 o lyfrau yn ddiweddarach, mae Shoo yn adnabyddus am ei storïau sy’n symud yn gyflym, ac mae wedi datblygu cefnogwyr yn fyd-eang yn sgil ei fideos arobryn 'How to draw' ar gyfer YouTube. Mae Shoo yn byw yn Fforest y Ddena gyda’i wraig a thair cath.

Gwefan Shoo  Mae'n bendigedig!