Subscribe to our newsletter!

 

* indicates required

Google Plus

You are here

Home

Sgramblo

Huw Davies
£3.49
ISBN: 9781910080962

Dyma stori antur fywiog llawn digrifwch am fwlis, teulu, teyrngarwch a beiciau sgramblo wedi ei lleoli yn Ysgol Maesunig yn un o gymoedd y de. 

Mae’r ‘disgybl perffaith’, pedair ar ddeg mlwydd oed, Davidde (roedd ei rieni’n cael trafferth sillafu) yn byw gyda’i dad ar ôl colli’i fam. Mae ei dad yn gwneud ei orau, ond mae y prifathro newydd yn cyhuddo Davidde o fod yn grwt trafferthus, wedi iddo  ddatblygu angerdd am sgramblo beiciau modur. Drwy rhagori yn ei hobi newydd mae Davidde yn mynd i’r afael â bwlis yr ysgol,  ennyn parch ei dad ac yn datrys dirgelwch y Marchog Du. 
 
Mae’n  gyfrol fydd yn apelio at fechgyn ond yn cynnwys merched penderfynnol a stori sydd â pherthynas tad a mab yn galon iddi.