Subscribe to our newsletter!

 

* indicates required

Google Plus

You are here

Home » Dragonfly Cymraeg

Mr Mahli’s Shed and a ghost named Dylan gan Laura Sheldon

lluniau gan Huw Aaron

cm £4.99

Medi 2014

archebu o flaen llaw

Mae pawb yn hoffi Mr Mahli, yn enwedig ei gymdogion, Tomos ac Alys sy’n naw mlwydd oed. Pan aiff e ar wyliau, maen nhw’n edrych ar ôl ei ardd yn Cwmdonkin Drive yn Abertawe. Ond dydyn nhw ddim yn cael mynd i’w sied wag, ddirgel. 

Dydi’r ddau ffrind ddim yn gallu peidio cael cip yn y sied, ac yn wir i chi mae hi’n bell o fod yn wag – mae’n gartref i ysbryd rhyfedd, ychydig yn sarrug a phiwis o’r enw Dylan. Mae Dylan yn eu perswadio nhw i fynd ag e i’r ysgol gyda nhw. Mae’n bihafio i ddechrau arni ond wedyn mae pethau’n dechrau mynd yn draed moch...

Laura Sheldon

Mae Laura yn athrawes yn Ysgol Gynradd y Sili, lle mae yna sied awduron go-iawn yn edrych dros y môr. ‘Cefais fy ngeni a fy magu yn Hillside Crescent yn Abertawe, rownd y gornel oddi wrth Dylan. Rwyf bob amser wedi mwynhau ysgrifennu storïau a threuliais y rhan fwyaf o fy mhlentyndod mewn byd ffantasi. Mi ddes yn athrawes ysgol gynradd yn 2000 ac ers hynny rwyf wedi cael llawer o gyfleoedd i archwillio bdoed ffantasi gyda fy nisgyblion. Mae popeth yn fwy o hwyk o gael ei ddysgu mewn stori!