Subscribe to our newsletter!

 

* indicates required

Google Plus

You are here

Home » Dragonfly Cymraeg

Pete and the Five-a-Side Vampires gan Malachy Doyle

lluniau gan Hannah Doyle


cm £4.99

18 Medi 2014Mae Pete a’i ffrind ffyddlon, Blob y Ci Baset, wrth eu bodd yn mynd i grwydro yn y nos a hithau’n dywyll fel bol buwch. Ond maen nhw’n cael mwy na’r disgwyl un noson wrth ddod ar draws fampirod, blaidd-ddynion, ellyllon y fall, bwca swnllyd ac yn cael eu hunain yn y parti gwisg ffansi mwyaf erchyll erioed!A fydd Pete a Blob yn gallu achub y dydd (wel, y nos), neu a fydd y Cythreuliaid yn ennill?


 

 

 

 

 

Malachy Doyle

Mae Malachy Doyle wedi ysgrifennu dros gant o lyfrau, o lyfrau lluniau i blant bach i nofelau i bobl ifanc yn eu harddegau. Mae ei lyfrau wedi ennill Gwobr Smarties Nestle, Gwobr Tir na n-Og a Gwobr y Gymdeithas Saesneg/English Association. Treuliodd Malachy bum mlynedd ar hugain yng Nghymru, cyn dychwelyd i Iwerddon, lle mae’n byw ar ynys fechan gyda’i wraig, cathod, cŵn a hwyaid. 

Bydd llyfr cyntaf Malachy gyda Firefly, Pete and the Five-a-Side Vampires, yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi 2014. Mae Pete a’i gydymaith ffyddlon Blob y Ci Baset yn cyfarfod ag angenfilod o bob math ar noson dywyll, ac yn cael eu hunain yn y parti gwisg ffansi mwyaf erchyll erioed!


 

Hannah Doyle

Mae Hannah Doyle yn byw mewn pentref bychan ger Aberystwyth, lle mae hi’n tyfu llysiau, yn mynd am dro hir yn y bryniau ac yn tynnu lluniau. Mae Hannah wrth ei bodd ei bod yn cael gwneud y darluniau i Pete and the Five-a-Side Vampires, yn bennaf oherwydd mai dyma ei llyfr cyntaf erioed, ond hefyd oherwydd mai ei thad yw’r awdur! Mae’r stori wedi’i lleoli yn Llani – tref debyg i Llanidloes lle roedd Hannah yn arfer byw. Bydd Pete and the Five-a-Side Vampires yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi 2014.