Subscribe to our newsletter!

 

* indicates required

Google Plus

You are here

Home » Dragonfly Cymraeg

Dottie Blanket and the Hilltop gan Wendy Meddour

 

lluniau gan Mina May


cm £4.99

16 Hydref 2014
Dydi hi ddim yn hawdd pan rydych chi’n dod o Rywle Arall. Yn enwedig pan mae arogl trenau a physgod arnoch chi. Pan gollodd Mr Blanket ei swydd yn y ddinas a methu dod o hyd iddi eto, roedd hi’n teimlo na fyddai pethau byth yn gwella. ‘Rwy’n dymuno,’ meddai Dottie, gan gau ei llygaid a cheisio’i gorau glas i beidio â chrynu, ‘byw ar ben bryn gwyrdd llachar!’Yn sydyn, mae ei dymuniad yn dod yn wir! Mae Mr Blanket yn cael swydd newydd yng Nghanol Nunlle. Mae Dottie yn canfod yn fuan fod ei bryn newydd mewn gwirionedd yng Nghanol Rhywle ac mae’n cyfarfod â Winnie Crisp, Tom Tractor, Blod Evans, yr efeilliaid Rowland a’r Fidgets. Ac ar ei bryn newydd does dim angen dymuniadau, gan fod yr hud i gyd yn digwydd ar ei ben ei hun bach.


 

Wendy Meddour 

Cafodd nofel gyntaf Wendy Meddour, A Hen in the Wardrobe, ei rhoi ar restr fer Gwobr Branford Boase, a’i dewis yn un o lyfrau plant rhagorol y flwyddyn gan y Guardian, yn ogystal ag ennill Gwobr John C Laurence am ysgrifennu sy’n ‘gwella’r cysylltiadau rhwng hilion’. Ysgrifennodd Wendy y gyfres Wendy Quill i’r OUP sydd wedi gwerthu yn anhygoel a’r hawliau tramor wedi’u gwerthu i 9 gwlad. Cafodd Wendy ei magu yn Aberystwyth ac er ei bod wedi gadael y bryniau i ennill doethuriaeth a dysgu Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen, mae hi’n dal wrth ei bodd yn ymweld yn aml.