Subscribe to our newsletter!

 

* indicates required

Google Plus

You are here

Home » Dragonfly Cymraeg

Arthur and Me gan Sarah Todd Taylor


lluniau gan Peter Stevensoncm £4.99

16 Hydref 2014
‘School trip accidents are not always my fault.’Dydi Tomos ddim yn cael amser da ar y trip ysgol. Mae bwli’r dosbarth wedi mynd â’i ginio ac mae’r athrawon wedi cael llond bol arno’n mynd i drwbwl o hyn. Pan mae o’n syrthio i lawr twll ac yn deffro’r Brenin Arthur o’i hir gwsg, mae’n edrych fel petai hwn yn gyfle i blesio ei athro sydd wedi mopio’i ben ar Arthur a chyfle i ennill ar rywbeth o’r diwedd. Ond dydi Arthur ddim byd tebyg i’r arwr y mae wedi dysgu amdano yn y dosbarth. Mae’n nerfus ac mae’r marchogion i gyd yn pigo arno. Ac wedyn dyna i chi Iâr y Farn... Yn y stori ddoniol arobryn hon, mae Tomos yn gorfod dysgu sut i fod yn arwr ei hun.


 

 

 

 

 

Sarah Todd Taylor Sarah Todd Taylor

Cafodd Sarah ei geni yn Swydd Gaerhirfryn/Lancashire, a’i magu yn Swydd Efrog gan symud i Gymru yn wyth mlwydd oed. Astudiodd Hanes yn y brifysgol ac mae wedi aros yn y byd addysg uwch, fel ymchwilydd ac yna fel cynllunydd strategol. Mae ei straeon byrion wedi cael eu cyhoeddi mewn sawl blodeugerdd. Mae hi hefyd wrth ei bodd yn canu a chynorthwyodd i sefydlu AberOpera, sef grŵp opera Aberystwyth. Mae hi’n byw yng nghanolbarth Cymru gyda gŵr cefnogol ac olyniaeth o fochdewion ciwt. Enillodd ei llyfr cyntaf, Arthur and Me, Wobr Llyfr Plant Firefly 2014, a bydd yn cael ei gyhoeddi gan Firefly ym mis Hydref 2014.